Đối tác
Phú Hoàng Anh Giai Đoạn 2 - The Park Residence - Sàn BĐS Thành Đô độc quyền sàn 05, 06và sàn 29 (cao nhất dự án) ký hợp đồng trực tiếp với Chủ Đầu Tư 0909 668 393
Báo Mua & Bán Địa chỉ : Điện thoại : 0438287274 Fax : 0438287277 Email : Website : http://www.muaban.net
Báo Đất Việt Địa chỉ : 108 Trường Chinh, Hà Nội Điện thoại : 043629 0080 Fax : Email : datvietonline@baodatviet.vn Website : http://www.baodatviet.vn Tòa soạn: 108 Trường Chinh, Hà Nội; ĐT: (04) 3629 0080; Mobile: 094 854 4222; Email: datvietonline@baodatviet.vn