Luật đất đai
Xin phép xây nhà dễ dàng hơn

Xin phép xây nhà dễ dàng hơn

Sở Xây dựng chỉ cấp phép những công trình nằm dọc 40 tuyến đường lớn và công trình có vốn đầu tư trên 15 tỉ đồng; còn lại phân cấp về cho quận, huyện

Ngày 1-10, Sở Xây dựng TP đã tiến hành triển khai Quyết định 68/2010/QĐ-UBND của UBND TPHCM quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng, có hiệu lực từ ngày 25-9 cho đại diện 24 quận, huyện. Theo nhận định chung, Quyết định 68 đã tạo điều kiện thông thoáng hơn đối với những trường hợp xin phép xây dựng.

Theo ông Quách Hồng Tuyến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP, Quyết định 68 tiếp tục kế thừa quy định về cấp phép xây dựng trước đây. Để được cấp phép xây dựng, người dân phải có một trong các loại giấy tờ về nhà đất được công nhận và cấp qua từng thời kỳ. “Quyết định 68 không chỉ công nhận các loại giấy chủ quyền hiện nay mà ngay cả các giấy tờ được cấp trước 30-4-1975 như bằng khoán điền thổ, văn tự đoạn mãi bất động sản có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn, đã trước bạ...
 
Chỉ cần có một trong 6 loại giấy tờ nhà đất lưu hành trước 30-4-1975, người xin phép sẽ được cấp phép xây dựng”- ông Tuyến khẳng định. Riêng đối với các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất được cấp sau ngày 30-4-1975 (11 loại giấy tờ) cũng sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét cấp phép xây dựng...
 
Đối với nhà ở riêng lẻ không có các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất theo quy định nêu trên và nằm trong khu dân cư hiện hữu, ổn định, sử dụng trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành), chủ đầu tư phải có giấy cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về ranh giới thửa đất đang sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại và phải được UBND phường – xã nơi công trình xây dựng xác nhận.
 
Về thẩm quyền cấp phép xây dựng hầu như được phân cấp về cho quận, huyện thực hiện. Sở Xây dựng chỉ quản lý và cấp phép xây dựng đối 40 tuyến đường, giảm hơn 50% so với quy định trước đây. Đối với các công trình  có giá trị xây dựng từ 15 tỉ đồng trở lên, sẽ do Sở Xây dựng cấp, nếu dưới 15 tỉ đồng sẽ do quận, huyện cấp.
 
Đối với các công trình có nguồn gốc là biệt thự cũ (được xây dựng trước 1975) phải có văn bản chấp thuận phá dỡ công trình cũ để xây dựng lại của UBND TP trên cơ sở tờ trình của Sở Quy hoạch-Kiến trúc. Việc cấp phép xây dựng sẽ được thực hiện theo cơ chế một cửa, người dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp nhận hồ sơ UBND các quận, huyện.
 
Một trong những chính sách mang tính đột phá của Quyết định 68 là các quy định liên quan đến cấp phép xây dựng các công trình có tính chất tạm thời. Các quy định này áp dụng cho các vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước để thực hiện quy hoạch. Trước đây, việc xây dựng trong các khu quy hoạch “treo” gần như không thể, người dân chỉ được phép cải tạo và sửa chữa.
 
Nay theo Quyết định 68, người dân sống trong khu vực quy hoạch “treo” có thể được xây dựng tối đa đến 5 tầng và thời gian tồn tại của công trình xây dựng tạm bằng với thời gian dự kiến thực hiện quy hoạch.

Theo NLĐ

Tin khác